Co je Lipomassage neboli LPG?

LPG technika je určena k ošetření patologických změn pojivové tkáně, které v organismu zastávají mechanickou a podpůrnou funkci, podílí se na udržování stálé koncentrace iontů a vody, tvoří látkové rezervy organismu a mají i obrannou funkci. LPG je jedinou technikou, kterou je možné uvolnit tuk usazený pod nejsvrchnější vrstvou pokožky, který nelze odstranit ani dietou a cvičením a ani liposukcí.

ženská

CELULITIDA (lat. „adiposis oedematosum“, „panniculopathia oedematofibrosclerotica“ nebo „liposkleróza“ či „lipohypertrofie“)

Tzv. celulitida je následkem poruchy homeostázy pojivové tkáně kůže a podkoží. Celulitida je typickou změnou postihující ženy, vidíme ji v 90 – 98 % právě u žen všech věkových kategorií, projevy se objevují v pubertě a zhoršují se v graviditě a po přechodu.

Proč jsou celulitidou postiženy právě ženy?
To vyplývá z typické, rozdílné stavby podkoží žen a mužů – u žen je pojivová tkáň uspořádána radiálně do oblouku, u mužů tangenciálně. Z pohledu patologických změn tzv. celulitida představuje modifikaci tukové tkáně s postupnou přeměnou tukových lalůčků za účasti cévních změn a změn pojivové (vazivové) tkáně. Změny začínají v podkoží, ale jsou patrny nejvíce ve škáře a týkají se cév i základní hmoty škáry (tzv. glykosaminoglykanů, známých svou schopností vázat vodu; ty jsou zvětšené a způsobují klinicky patrný otok.

Proč LPG a jak funguje?
Vakuovou vlnou se vytváří kožní záhyb (1. váleček) a zase zpět narovnává (2. váleček). Motorizované válečky se pohybují k sobě a od sebe podle vlastností tkáně a podle nastavené intenzity ošetření - čím větší je intenzita vakua, tím silnější je působení na tkáň. Dále v určitých časových intencích - čím je rychlost válečků nižší, tím pomaleji se hlavice posouvá vpřed, a tak je dosaženo nejvyššího možného působení vakua za časovou jednotku na jednotku ošetřované plochy, a tím se zvyšuje intenzita působení na tkáně. Směr válečků - válečky se mohou otáčet stejným nebo opačným směrem (dopředu, dozadu, směrem dovnitř i ven). Sekvenčnost - spočívá v cyklickém střídání stavu „nabírání“ tkáně a stavu uvolnění v závislosti na rytmičnost - frekvence, v jaké se cyklus opakuje a cyklický poměr - poměr mezi dobou záběru a celkovou dobou cyklu.

pli de peau

estetické programy:
* Formování postavy
* Odstraňování celulitidy (všechna stádia)
* Zeštíhlení
* Pooperační ošetření – otoky, fibróza
* Poporodní ošetření – volná, povolená kůže, navrácení původního tvaru postavy
fitness programy:
* Vyrýsování svalů
* Pre-exercise – zahřátí svalů před tréninkem
* Post-exercise – rekonvalescence, strečink
relaxační programy:
* Relaxace
* Anti-stress masáže
* Program pro unavené nohy

Klinický obraz „celulitidy“
Tzv. celulitida postihuje typická místa na těle: hýždě, boky, stehna, mnohem méně často se může vyskytovat i na horní části trupu. Klinicky probíhá ve čtyřech stadiích:
I. stadium
charakterizované otokem podkoží a počínajícími změnami cév. To se projevuje ztrátou elasticity kůže, jež vypadá oteklá a má těstovitou konzistenci
II. stadium
V podkoží vznikají tzv. mikronoduly, uzlíky utvářené lalůčky tukových buněk, měří asi 120-150 mikrometrů v průměru, současně počíná tuhnout pojivová tkáň ve škáře. Klinicky je přítomný obraz pomerančové kůže, jež je dána zvýrazněnými ústími vlasových cibulek, změny jsou patrné zejména při pohledu z boku. Může být přítomna již bolestivost na dotyk.
III. stadium
vznik tzv. makronodulů, tj. uzly tukové tkáně ohraničené vazivovými pouzdry, tyto uzly mají v průměru 5-20 milimetrů. Klinicky má kůže vzhled připomínající matraci. Pacienti mívají pocit napětí, tíhy, bolestivosti při dotyku, ale i spontánní.

Základními efekty dosaženými při použití metody Lipomassage -Endermologie jsou:
Tyto přístroje zaručují zlepšení mikrocirkulace, lymfatického toku, aktivace metabolismu, zesílení okysličování tkání, jejímž výsledkem je zlepšení tonusu kůže a přilehlých tkání, ale také aktivace fibroblastů, jejíž výsledkem je zesílení růstu podélného kolagenu a elastinu v dermu, urychlení procesu lipolýzy, imuno modelační efekt, sedativní efekt (relaxační) a analgetický efekt.
Je třeba zdůraznit vysokou klinickou efektivitu této metody při takových patologiích jako je celulitida a nadbytečná váha. Daří se odstranit otoky tkání díky lymfodrenáži, snižuje se také objem a hmotnost tkání, čehož je dosaženo pomocí aktivace lipolýzy a tukových tkání, zlepšuje se elasticita, tonus a struktura pokožky. Díky zesílení růstu podélného kolagenu a elastinu se zmenšuje projev fibrózy.
V preventivní medicíně je metoda Endermologieâ nezbytná při provedení ozdravujících procedur, pro udržení dosaženého efektu po korekci postavy, jak v medicínských kosmetologických centrech, tak ve fitness a SPA centrech.

Výsledky LPG
Odstranění celulitidy, zeštíhlení, formování postavy:

lpg

Edémová celulitida:
Věk: 57, Počet návštěv: 14, Roll

lpg 3

Vnitřní stehna/boky – kvalita pokožky:
Věk: 27, Počet návštěv: 12

lpg2

Endermotherapie Endermologie
Většina chirurgických operací s sebou nese okamžité a dobře popsané doprovodné jevy: otok, podlitiny, bolest, ztuhlost, začátek procesu hojení. Technika LPG je účinná proti fibréze a stimuluje arteriovenózní a lymfatické toky, čímž napomáhá snížení překrvení tkání a podporuje kvalitnější hojení. Díky různým programům a upravitelnému pořadí jednotlivých činností může jeho včasné použití vést ke snížení závažnosti a doby trvání bezprostředních pooperačních následků.
Byl projeven značný zájem o použití techniky LPG na břišní stěnu s cílem potlačit bolesti a pooperační střevní problémy po kolektomii. V plastické chirurgii přispívá technika LPG, kromě tradičních pooperačních účinků proti otoku, podlinkám a zjizvení, i k optimalizaci výsledků tak, že snižuje výskyt zbytkové pokožky připomínající « pomerančovou kůru » proti které není liposukce účinná. Na druhou stranu je použití techniky LPG někdy užitečné i před liposukcí v rámci lepší přípravy tkáně, proto ta je poté vláčnější, což usnadňuje zavedení kanyly. Cílem tohoto preventivního přístupu je zřetelně snížit pooperační následky a podpořit dosažení očekávaných estetických výsledků. Techniku LPG však lze využít i proti následkům ortopedických a mikrochirurgických operací. V takovém případě často zlepšuje dlouhodobě kvalitu funkční rehabilitace včasná léčba pacienta založená na fyzioterapii.

Technika LPG umožňuje lékaři zasáhnout velmi brzy během období imobilizace, což vede k omezení následků. Díky tomu se získá určitý čas navíc pro hledání způsobů zlepšení kloubní pohyblivosti a regeneraci narušených funkcí.

MUDr. Patrik Paulis
www.patrik-paulis.com